חוות דעת רפואית

במקרים רבים מומלץ להצטייד בטרם מופיעים בוועדה הרפואית, בחוות דעת רפואית פרטית של מומחה מוכר בתחום הרפואי בו קיימת הבעיה הרפואית עליה אמור הנפגע להיבדק בוועדה הרפואית, כאשר המומחה יחווה דעתו לאחר שבדק את התיעוד הרפואי ביסודיות, התייחס לבדיקות הדימות ובדק את הנפגע בדיקה קלינית.
חשוב לדעת כי אומנם הוועדה הרפואית אינה חייבת לקבל את מסקנות והמלצות המומחה הרפואי אשר את חוות דעתו הציג הנפגע בפני הוועדה, אולם הוועדה חייבת להתייחס לחוות הדעת הפרטית שהוצגה בפניה, ובמידה ואינה מקבלת את המלצותיה, עליה לנמק זאת בפרוטוקול הועדה.
פגיעות רבות הינן בתחומי רפואה ספציפיים ולכן חשוב להצטייד בחוות דעת של מומחה אשר מתמחה בתחום הספציפי בו קיימת הבעיה .לדוגמא: בפגיעה בשורש כף היד, מומלץ להציג לוועדה הרפואית חוות דעת של מומחה בכירורגיית כף היד ולא של אורטופד כללי.

כיצד להגדיל את סכויי ההצלחה בועדה הרפואית

ישנן מספר עצות מעשיות עליהן המלצתי והסברתי באתר זה.
אם זאת, אם הייתי צריך להדגיש מספר נקודות ועצות חשובות לנפגע העומד לפני ועדה רפואית הייתי מדגיש את הטיפים הבאים :
להעלות על הכתב את תלונות הנפגע : מאחר ורוב הנפגעים אינם בעלי ניסיון בוועדות רפואיות והמעמד של הוועדה מלחיץ והנפגע מתרגש מאוד, מומלץ מאוד להעלות את הטענות והתלונות שהנפגע רוצה לטעון על דף נייר אותו גם ניתן להגיש לוועדה הרפואית ולבקש כי יצורף כחלק מהפרוטוקול של הועדה הרפואית . ניתן אף לקרוא את התלונות והטענות מתוך הכתב על מנת שלא לשכוח אף טענה ו/או תלונה.

המצאת מסמכים רפואיים חשובים: יש להמציא לוועדה הרפואית את כל המסמכים ולוודא כי אלה נקראו על ידי הועדה הרפואית, בעיקר תוצאות בדיקות דימות כגון CT MRI או כל בדיקה חשובה אחרת . חשוב מאוד לדאוג להמציא לוועדה הרפואית מסמכים רפואיים עדכניים וחדשים המלמדים על המצב הרפואי בסמוך לוועדה הרפואית.
ייעוץ משפטי: מומלץ מאוד להתייעץ טרם הליכה לוועדה הרפואית עם עו"ד הבקיא בוועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי, על מנת שזה יוכל לתת לנפגע עצות וטיפים חשובים, איזה מסמכים להמציא ל וועדה הרפואית ואיזה מסמכים לא להגיש, איזה תלונות להדגיש יותר מאחרות וכיצד להתנהג בוועדה הרפואית.
יתרה מכך, רצוי לשכור את שרותיו של עו"ד אשר יוכל לבוא לוועדה הרפואית ביחד עם הנפגע, להיכנס ביחד עם הנפגע לחדר הבדיקה ולטעון את ה טענות החשובות בשמו של הנפגע ולהפנות את תשומת לב הוועדה למסמכים החשובים.
פעמים רבות הבדיקה הרפואית אשר נעשית על ידי רופא הוועדה בנוכחות עו"ד, הינה רצינית ומקיפה יותר מזו אשר תעשה ללא ליווי גורם מקצועי .
כמו כן, עו"ד מלווה ידאג שהנפגע יתקבל את מלוא הזמן הד רוש לצורך הצגת הטענות והתלונות מבלי שיקטעו את דבריו או עוה"ד באמצע .

מסמכים חשובים שיש לצרף לטופס ב.ל. 211

חשוב מאוד כי כאשר מגישים את טופס התביעה לביטוח הלאומי יעמדו בפני פקיד התביעות כל המסמכים והחומר הרלוונטי לצורך החלטה בהכרה בתביעתו של הנפגע. לשם כך חשוב לצרף לטופס התביעה את המסמכים הבאים:
תיעוד רפואי בסמוך לתאונה / פגיעה וכן תיעוד בדבר המשך טיפול רפואי לאחר מכן .
תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה בה מצויינת האבחנה הרפואית של הפגיעה.
פרטי עדים לתאונה ונסיבותיה .
פירוט מדוייק ומפורט של נסיבות התאונה. במידה ומדובר במיקרוטראומה רצוי מאוד לתאר בדף נפרד את התהליך העבודה והפגיעות החוזרות ונשנות אשר הביאו לנזק ממנו סובל הנפגע.
בפגיעות מסובכות יותר כגון מחלות מקצוע או מיקרוטראומה, מומלץ ככול שניתן לצרף אישור מהמעביד המאשר את גרסת הנפגע למנגנון הפגיעה /מחלה.

הערך סיכוייך:

עיצוב סטודיו אנזלביץ בניית אתרים