ועדות רפואיות של הביטוח הלאומי - טיפים ועצות מעשיות

מאת : עו"ד צחי פרום

החלטות הועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי (לסוגיהן השונות) תקבענה למעשה את גובה הפיצוי (מענק חד פעמי או קצבה חודשית) אשר ישולם לנפגע .
לכן, ישנה חשיבות עליונה להגיע מוכן לוועד
ה הר פואית, להציג נכונה את טענותייך ותלונותייך, להגיש את המסמכים החשובים ולהתנהג בצורה הנכונה על מנת למקסם את סיכוייך להצליח בוועדה הרפואית.

להלן מספר עצות וטיפים לאלה שעתידים לעבור וועדה רפואית בביטוח הלאומי :

זמן קצוב: חשוב להבין כי לנפגע זמן קצוב וקצר מאוד להציג את טענותיו ותלונותיו בפני הוועדה הרפואית. לכן, חשוב שהנפגע יתמצת את דבריו וטענותיו החשובים ביותר ולהימנע מחזרה על תלונות וטענות.

להעלות על הכתב את התלונות:  מאחר ורוב הנפגעים אינם בעלי ניסיון בועדות רפואיות והמעמד של הוועדה מלחיץ והנפגע מתרגש מאוד, מומלץ מאוד להעלות את הטענות והתלונות שהנפגע רוצה לטעון על דף נייר אותו גם ניתן להגיש לוועדה הרפואית ולבקש כי יצורף כחלק מהפרוטוקול של הועדה הרפואית.
ניתן אף לקרוא את התלונות והטענות מתוך הכתב על מנת שלא לשכוח אף טענה ו/או תלונה .

סימולציה: רצוי מאוד לערוך סימולציה של וועדה רפואית בפני חבר / מכר / בן משפחה טרם הוועדה הרפואית עצמה, שכן לאחר מספר סימולציות קל יותר להתמודד עם הלחץ של הוועדה הרפואית.

הופעה: מומלץ מאוד להגיע לוועדה הרפואית בצורה הולמת ומסודרת, להתנהג בצורה מנומסת, לא להתנצח עם רופא או פקיד הוועדה הרפואית ולהשתדל לא להיכנס לויכוחים עקרים ומיותרים אשר לא מועילים למסקנות הועדה.

תלונות: חשוב לזכור כי תלונות על כאבים לא ניתן למדוד בבדיקה אובייקטיבית ולכן לתלונות אלו אין כמעט השפעה על קביעת הנכות. התלונות צריכות להתמקד בבעיות ומגבלות אותן ניתן למדוד והן מקבלות חיזוק בתיעוד הרפואי ובבדיקות האובייקטיביות, כגון: הגבלות תנועה, ירידה בתחושה, ירידה בשמיעה וכדומה.

רישום: חשוב מאוד כי כל תלונות הנפגע ירשמו במלואן בפרוטוקול ועל הנפגע לעמוד על זכות זו. חשוב לקרוא את התלונות שנרשמו לפני שחותמים עליהן בפרוטוקול.

מסמכים רפואיים: יש לוודא כי בפני הועדה הרפואית מופיעים המסמכים החשובים והמכריעים ורצוי להפנות את תשומת לב הועדה לבדיקות חשובות כגון : CT , MRI , EMG , בדיקת אולטרסאונד, בדיקת שמיעה, בדיקות פתולוגיות וכו'.
עם המסמכים והבדיקות המכרי
עות לא ניתן להתווכח ולכן חשיבותם של מסמכים אובייקטיביים גדולה ומכריעה.

במידה והוגשה חוות דעת רפואית פרטית מטעם הנפגע, רצוי להפנות את תשומת לב הוועדה לחוות הדעת.
חשוב לשלוח את המסמכים והבדיקות + חוות הדעת רפואית פרטית מבעוד מועד, מומלץ עם הבקשה לקביעת דרגת הנכות, על מנת שהמוסד לביטוח לאומי יסדרם בצורה נוחה לרופא הוועדה, על מנת שיהא לו קל למצוא ולאתר את המסמכים והבדיקות בזמן הקצר שמוקצב לוועדה.

חוות דעת רפואית: זכותו של הנפגע לצרף חוות דעת פרטית שתתמוך בתלונותיו וטענותיו באשר לבעיותיו, מגבלותיו ונכותו. אומנם הוועדה אינה חייבת לקבל את מסקנות חוות הדעת, אולם חייבת היא להתייחס לחוות הדעת ולכתוב בה.
פעמים רבות חוות דעת פרטית, במיוחד כזו אשר נערכה על ידי רופא בעל שיעור קומה, יכולה להיותמשמעותית ביותר באשר לקבל
ת אחוזי הנכות הראויים והרצויים.

התנהלות בוועדה הרפואית: מצד אחד חשוב מאוד שלא להגזים ולהפריז יתר על המידה בתיאור התלונות והמגבלות, שכן רופא הוועדה יודע בדרך כלל מתי התלונות אובייקטיביות ומתי הן הגזמה והאדרה לשמה.
מצד שני, חשוב לדעת כי רופא הוועדה מתב
ונן בנפגע מהרגע שבו הוא נכנס לחדר הבדיקה, לרבות בזמן ההליכה לכיסא הישיבה, כאשר הוא חולץ נעליים, פושט בגדים, ומתלבש בסיום הבדיקה. לכן, חשוב להתנהג בצורה אחידה לאורך כל הוועדה הרפואית.
כך למשל, במידה והנפגע מתלונן כי הוא סובל מבעיה בעמוד השדרה, חשוב שישים
לב לתנועותיו בזמן שפושט את בגדיו לפני הבדיקה, בזמן שמתכופף לחלוץ את הנעליים, ובזמן שמתלבש בסיום הבדיקה.

ייעוץ משפטי: מומלץ מאוד להתייעץ טרם הליכה לוועדה הרפואית עם עו"ד הבקיא בוועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי, על מנת שזה יוכל לתת לנפגע עצות וטיפים חשובים, איזה מסמכים להמציא ל וועדה הרפואית ואיזה מסמכים לא להגיש, איזה תלונות להדגיש יותר מאחרות וכיצד להתנהג בוועדה הרפואית .


יתרה מכך, רצוי לשכור את שרותיו של עו"ד אשר יוכל לבוא לוועדה הרפואית ביחד עם הנפגע, להיכנס ביחד עם הנפגע לחדר הבדיקה ולטעון את ה
טענות החשובות בשמו של הנפגע ולהפנות את תשומת לב הוועדה למסמכים החשובים.
פעמים רבות הבדיקה הרפואית אשר נעשית על ידי רופא הוועדה בנוכחות עו"ד, הינה רצינית ומקיפה יותר מזו אשר תעשה ללא ליווי גורם מקצועי.
כמו כן, עו"ד מלווה ידאג שהנפגע יתקבל את מלוא הזמן הד
רוש לצורך הצגת הטענות והתלונות מבלי שיקטעו את דבריו או עוה"ד באמצע.

 

הערך סיכוייך:

עיצוב סטודיו אנזלביץ בניית אתרים