זכויות בביטוח הלאומי לאחר פגיעות בעבודה

מאת: עו"ד צחי פרום

 

אנשים רבים במדינת ישראל מקבלים מהמוסד לביטוח לאומי זכויות, הקלות, סיוע כספי והטבות שונות, בגין פגיעות שהתרחשו בהקשר למקום תעסוקתם. באופן כללי, נהוג לסווג את נפגעי העבודה לשני תחומים מרכזיים – הראשון הינו תאונות עבודה אשר התרחשו באופן פתאומי וחד פעמי, והשני הוא מחלות מקצוע שהתהוו לאור תנאי התעסוקה. על מנת להיות מוכרים כנפגעי עבודה ולקבל את הזכויות המגיעות לכם, כמו דמי פגיעה או קצבת נכות ביטוח לאומי, יהיה עליכם לעבור מספר שלבים לאימות טענותיכם ומצבכם הבריאותי. חשוב לדעת כי מדובר בהליכים שאינם בהכרח פשוטים לביצוע, ודורשים התנהלות נכונה ומושכלת על מנת להשיג את הסיוע האופטימאלי. לכן, מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין המתמחה בתחום.

 

אודות מחלות מקצוע

כאמור, אנשים שהוכרו כחולים במחלות מקצוע עשויים להיות זכאים למגוון הטבות, כגון קצבת נכות ביטוח לאומי, מענק חד פעמי ושיקום מקצועי. מלבד מילוי הטפסים וצליחת ההליכים הבסיסיים, על הפונה יהיה להוכיח כי מחלתו התהוותה לאור חשיפה לתנאים מזיקים או ביצוע פעולות באופן חוזר ונשנה במקום התעסוקה. כמו כן, שתנאים אלו הובילו אל המחלה במישרין, גם אם בהדרגה ולאורך שנים, אך לא קידמו את התהוותה של מחלה שהייתה קיימת מלפני כן. מעבר לכך, על המחלה להיות כלולה ברשימה סגורה של מחלות מקצוע, על פיהן פועל הביטוח הלאומי. על מחלות אלו נמנות בין היתר:

סרטן – בדרך כלל מדובר במחלות שהתהוו עקב חשיפה לקרינה פיזיקאלית או כימית. לדוגמא, אדם שעבד לאורך שנים בחקלאות ונחשף באופן קבוע ובלתי מבוקר לקרינת השמש, וכתוצאה מכך התפתח בגופו סרטן העור.
ליקויי שמיעה – זוהי אחת הפגיעות הנפוצות ביותר, אשר קשורה לחשיפה לרעשים בעוצמות גבוהות. לדוגמא, אדם שעבד במפעל בו פועלות מכונות המפיקות רעש שמעל ל- 85 דציבל, ולקה בשל כך בטנטון.
הרעלות – מדובר במחלות הנגרמות עקב חשיפה לחומרים מסוכנים בסביבת העבודה, כדוגמת הרעלת זרחן, ניקל, כספית, מנגן ופלואור.

מלבד האמור לעיל, קיימות עוד מחלות מקצוע רבות העשויות לזכות בקצבת נכות ביטוח לאומי ובהטבות נוספות. עליהן נמנות בין היתר שיתוק ילדים, שחפת, דלקת כבד נגיפית, פריצת דיסק, קטרקט ומחלות פרקים ועצמות.  
 

אודות תאונות עבודה

כאמור, ההבדל המרכזי בין מחלות מקצוע לתאונות עבודה, היא היותן של האחרונות פתאומיות וחד פעמיות, וניתנות בהחלט לאיתור מבחינת מקום וזמן. גם מי שנפגע בתאונת עבודה זכאי לסיוע מהמוסד לביטוח לאומי  בתנאי שהוכרה פגיעתו, ועשוי ליהנות בין היתר מדמי פגיעה ( תשלום בגין חופשת מחלה ) ל- 3 חודשים, מטיפולים רפואיים, ומקביעת אחוזי נכות ביטוח לאומי אשר יובילו לקבלת מענק או קצבה. להלן מספר דוגמאות נפוצות לתאונות עבודה:  

תאונת דרכים – במידה שהתאונה התרחשה במהלך העבודה, בדרך אל או ממקום התעסוקה, והייתה קשורה במישרין לעבודתו של האדם, ניתן יהיה להכיר בה כתאונת עבודה. זאת, בנוסף על הפיצוי הכספי מחברת הביטוח הפרטית.
פגיעה מחפצים – אנשים רבים מועסקים בסביבת עבודה המכילה חפצים כבדים שעלולים ליפול לפגוע בגופם. כמו כן, רבים עובדים עם מכשירים חדים, מתנועעים ומסוכנים העלולים אף הם להוביל לפגיעה.
נפילה – הכוונה היא לנפילות שהתרחשו בהקשר למקום התעסוקה, כמו החלקה על רצפה רטובה או מעידה מסולם או מפיגום. יש לציין כי במקרים של ליקוי בטיחותי ניתן להגיש תביעה כנגד המעסיק בנוסף על השגת קצבת נכות ביטוח לאומי. 
 

מה מקבלים נפגעי עבודה מהמוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי מסייע לנפגעי עבודה בדרכים שונות, במטרה לעזור להם להחלים, להשתקם ולשמור על אורח חיים הדומה לזה שבו היו מורגלים. אופי הסיוע משתנה ממקרה למקרה לאור בחינת התביעה, המסמכים וחוות הדעת הרפואיים שהוגשו, וכן קביעת אחוזי נכות ביטוח לאומי על ידי ועדה רפואית:

קבלת דמי פגיעה – אדם שהוכר כנפגע עבודה וכמי שאיבד מיכולתו להשתכר בשל הפגיעה, יהיה זכאי לקבלת תשלומים חודשיים לתקופה של 91 ימים לכל היותר. גובה התשלום הינו בסך 75% ממשכורתו החודשית של האדם, כך שמי שמשתכר 10,000 ₪ בחודש יהיה זכאי לדמי פגיעה בסך 7,500 ₪.
קבלת מענק חד פעמי – למי שנקבעו 9 עד 20 אחוזי נכות ביטוח לאומי יינתן מענק חד פעמי, אשר גובהו מחושב על פי הנוסחא הבאה: 43 * אחוזי הנכות * 75% מהמשכורת. 

קבלת קצבת נכות – למי שנקבעו מעל 20 אחוזי נכות ביטוח לאומי תינתן קצבה קבועה מדי חודש, אשר מחושבת לפי 75% מהמשכורות הממוצעת ברבע השנה שקדמה למועד הפגיעה, בדומה לדמי הפגיעה.
הטבות נוספות – מלבד האמור לעיל, מי שהוכר כנפגע עבודה זכאי להטבות שונות בהתאם למצבו. אחת הבולטות שבהן הינה קבלת טיפולים רפואיים בחינם עבור הפגיעה המסוימת שהוכרה על ידי המוסד לביטוח לאומי וכן שיקום מקצועי.  

הערך סיכוייך:

עיצוב סטודיו אנזלביץ בניית אתרים