נכות מעבודה

 

מאת: עו"ד צחי פרום

 

 

 

מי שנפגע בתאונת עבודה או מי שלקה במחלה שנגרמה מהעיסוק בעבודתו ("מחלת מקצוע") נחשבים "נפגעי עבודה". נפגעי עבודה זכאים למיני תשלומים בגין אבדן הכנסה.
אם לנפגע עבודה נגרמה נכות קבועה או זמנית תשולם לו קצבת נכות מעבודה. גובה הקצבה מושפע ממגוון משתנים כגון היקף הפגיעה בכושר ההשתכרות, גובה השכר בחודשים שקדמו לפגיעה ועוד.

חשוב לזכור כי לא רק מי שנפגעים מתאונת עבודה עשויים להפוך זכאים לקצבת נכות מעבודה. חוק הביטוח הלאומי מגדיר במפורש קיומן של מחלות מקצוע וקובע תנאים לפיהם יוחלט אם במקרה מסוים מדובר אכן במחלה שנגרמה כתוצאה מעיסוק בעבודה מסוימת.
מי שלקו במחלת מקצוע  זכאים לתשלומים כפי שזכאים להם נפגעי תאונות עבודה. דהיינו, אין הבדל אם הפגיעה נגרמה מתאונה או ממחלה, בכלל זה גם בכל הקשור לקצבת נכות מעבודה.
כך למשל, למחלת סרטן העור תסמינים שבכוחם להגביל את הלוקה בה ולפגוע ביכולתו לייצר הכנסה. עובד שלקה בסרטן עור עקב תנאי עבודתו, מחלתו זו תוכר כפגיעה  בעבודה והוא וודאי יוכל לקבל גם תשלומי נכות מעבודה.

מי זכאי לקצבת נכות מעבודה
כעקרון כל מי שמבוטח בביטוח לאומונגם לו נזק כתוצאה מתאונת עבודה או ממחלת מקצוע  יוכל, לאחר הליך שנועד לקבוע גובה אחוזי נכות (ואם מדובר בנכות זמנית או קבועה), לקבל מן הביטוח הלאומי תשלום חודשי קבוע של קצבת נכות מעבודה.
בכלל זה הם כל העובדים השכירים והעצמאיים (ובלבד שדאגו לשלם דמי ביטוח לאומי כחוק בהתאם לגובה הכנסותיהם). עוד זכאים מי שנפגעים מתאונת עבודה או לוקים במחלת מקצוע  במהלך השתתפותם בהכשרות מקצועיות המוכרות על ידי הביטוח הלאומי וכן עצירים או בני נוער חוסים שעבדו בעבודות מחוץ למוסדות בם הם שוהים. אנשי כוחות הביטחון לא תובעים את המוסד לביטוח לאומי אלא את משרד הביטחון.

תאונת עבודה שגורמת לנזק רפואי ושפוגעת ביכולתו של מי מהנ"ל להמשיך לעבוד ולהשתכר למחייתו מאפשרת קבלת מענק נכות ו/או קצבת נכות מעבודה. כך גם כאשר מדובר במחלות שנובעות מעבודה,  כגון סרטן העור תסמינים אשר להם השפעה על יכולת ההשתכרות, מידת ההשפעה היא שתקבע גובה אותם "אחוזי נכות" מהם נגזר התשלום החודשי המתקבל מן הביטוח הלאומי.

חישוב גובה קצבת נכות מעבודה
שני קריטריונים עיקריים קובעים את גובה הקצבה שיכול נפגע עבודה לקבל. הראשון הוא אחוז הנכות (מה היקף המוגבלות שנגרמה) והשני הוא סך ההכנסות ברבע השנה שקדם  לפגיעה.
כך למשל, נפגע עבודה (שוב, אין הבדל אם מדובר במי שנפגע בתאונת עבודה או מי שלקה במחלת מקצוע) שנקבעו לו 100% נכות יקבל מן הביטוח הלאומי קצבת נכות מעבודה בגובה של 75% מן ההכנסה החודשית הממוצעת שלו בשלושת החודשים שקדמו לפגיעה.

זכויות נוספות של מקבלי קצבת נכות מעבודה
מי שהוכרו כנפגעי עבודה ומקבלים קצבת נכות מעבודה זכאים לקבל מגוון טיפולים רפואיים ללא עלות כספית  (כולל אשפוז במחלקות סיעודיות) ורכישת מני עזרים הדרושים להם.
למחלת עבודה  כגון סרטן עור תסמינים העשויים להצריך שימוש בתכשירים, תרופות, טיפולים יקרים ועוד. מובן שאין להניח לנפגעי עבודה לשאת בעצמם בהוצאות אלה.
רופאי קופות החולים הם הקובעים את סוג והיקף הטיפולים שיש לאפשר לנפגעי העבודה לקבל. אלה עשויים לכלול תקופות החלמה ושיקום רפואי.

זכות חשובה נוספת שמקבלים נפגעי עבודה להם נקבעה קצבת נכות מעבודה חודשית, היא הזכות להשתתף בשיקום מקצועי. מגוון מסגרות כאלה מוצעות במטרה לאפשר רכישת מיומנויות חדשות למי שאינם יכולים עוד לעסוק בעבודה שעסקו בה בעבר עקב הפגיעה מתאונת העבודה או מחלת המקצוע.  
למחלות מקצוע כגון סרטן העור תסמינים המונעים עיסוק בעבודות מסוימות אולם אינם משפיעים על ביצוע משרה אחרת, כך ייתכן שמי שחלה במחלת מקצוע יבקש לקבל הכשרה לעסוק בעבודה חדשה המתאימה למגבלותיו.

פטירת מקבל קצבת נכות מעבודה
מטבע הדברים שיש נפגעי עבודה שמצבם הרפואי ממשיך להתדרדר עד כדי כך שלבסוף הם נפטרים כתוצאה מהפגיעה בבריאותם לה גרמה תאונת העבודה או מחלת המקצוע. במקרה של סרטן העור תסמינים עשויים ללכת ולהחמיר במשך שנים למרות הטיפולים.
במקרה כזה הופכת משפחת הנפטר זכאית לקבלת "גמלת תלויים". עלפי רוב מדובר באלמן / אלמנת הנפטר וילדיהם. במקרים אחרים אחים / אחיות / הורים או סבים עשויים לקבל גמלת תלויים אם הנפטר היה תומך בהם כלכלית כל עוד השתכר מעבודתו ולאחר שנפגע בתאונת עבודה או ממחלת מקצוע המשיך לכלכלם מן הכספים שקיבל (כולל מקצבת הנכות מעבודה).

 

הערך סיכוייך:

עיצוב סטודיו אנזלביץ בניית אתרים