עורכי דין ביטוח לאומי

 

 

מאת: עו"ד צחי פרום

 

אחד מתפקידי המוסד לביטוח לאומי הוא להבטיח המשך קיום בכבוד של מי שכושר ההשתכרות שלהם נפגע בגלל מחלה או תאונה. תפקיד נוסף של הביטוח הלאומי הוא לפצות עובדים שנפגעו בתאונות עבודה או חלו במחלות מקצוע (כפי שאלה מוגדרות בחוק הביטוח הלאומי ובפסקי דין מנחים רלוונטיים).

בבואנו לתבוע מן הביטוח הלאומי את המגיע לנו במסגרת אחד מן ההליכים שתוארו לעיל ניווכח לדעת שדרך חתחתים נכונה לנו לפני שנקבל את ההכרה שתזכה אותנו בתשלומים הוגנים.
אפילו מדובר בעניין פשוט לכאורה, פגיעה ברורה שאין עליה עוררין, מסתבר שעניין אחד הוא המצב הבריאותי והפיזי והנזק הממשי שנגרם בעוד שעניין אחר לחלוטין הוא ניהול ההליכים מול הביטוח הלאומי, כך שבסופו של יום נקבל את הפיצוי המגיע לנו, יהיה זה אשר יהיה - למשל קצבת נכות זמנית / קבועה, פיצוי על נזק שנגרם כתוצאה מתאונת עבודה (דמי פגיעה) פיצוי על אובדן ימי עבודה, גמלה עבור טיפול רפואי (כולל ריפוי, החלמה ושיקום) שיקום מקצועי ועוד.

לכאורה היינו מצפים כי לאור המטרה לסייע לנפגעים יהיה פשוט יחסית למבוטח לקבל את המגיע לו מן הביטוח הלאומי. מסיבות שונות אין זה המצב.
ביורוקרטיה האופיינית למוסדות מדינה, הצורך לסנן החוצה תביעות סרק, הקושי להצמיד "תג מחיר" לנזקים שונים, כל אלה עלולים להפוך תביעה מן הביטוח הלאומי למייסרת, ארוכה ושתוצאתה רחוקה מלהיות וודאית.
עורכי דין המתמחים בתביעות מול ביטוח לאומי הם בעלי המקצוע המוכשרים לייצג באופן אופטימלי את מי שנפגעו בתאונות עבודה, חלו במחלות מקצוע או לקו בנכות אשר מגבילה את כושר עבודתם.
רק ייצוג של עו"ד המתמחה בביטוח לאומי אשר לו ניסיון מוכח בניהול תביעות מן הסוג שלכם (למשל תביעה למימוש זכויות חולי סרטן העור) יבטיח נקיטת כל הצעדים המתחייבים בצורה יעילה ובאופן שיביא להשגת התוצאות הראויות.

 

 

מי ומתי צריכים עורכי דין ביטוח לאומי

 תנאי ראשון לזכאות לתשלום כלשהו מן המוסד לביטוח לאומי הוא שנחשב למבוטחים בו.
בישראל כל עובד שכיר מבוטח בביטוח הלאומי והתשלומים למוסד מנוכים ישירות מן המשכורת על ידי המעסיק ומועברים למוסד לביטוח לאומי.
עוד מבוטחים בביטוח הלאומי בעלי מקצוע עצמאים (עוסק מורשה / עוסק פטור) אשר פתחו על פי החוק תיק בביטוח הלאומי ומבצעים את התשלומים כפי שאלה נקבעים כאחוז מסוים מתוך הכספים שהם משתכרים.
עוד מוכרים כמבוטחי הביטוח הלאומי גם מי שנמצאים בקורסים למיניהם, למשל הכשרה מקצועית מטעם משרד התמ"ת (תעשייה מסחר ותעסוקה, כיום מכונה "משרד הכלכלה").
למי שנחשב מבוטח בביטוח הלאומי ונפגע בתאונת עבודה, כפי שזו מוגדרת בחוק הביטוח הלאומי, מומלץ לפנות ללא דיחוי לעורך דין המתמחה בביטוח לאומי.

מי שחלה במחלת מקצוע, בהתאם לרשימת המחלות המוכרות כמחלות מקצוע, חשוב שיחל תהליך לקבלת התשלומים המגיעים לו מן הביטוח הלאומי מוקדם ככל האפשר תוך עירוב עורכי דין המתמחה בביטוח לאומי (בתחילה לצרכי ייעוץ והכוונה ובהמשך לשם טיפול בהליך התביעה עצמה).
זכויות חולי סרטן הם אחד העניינים שעורכי דין ביטוח לאומי הצליחו לקדם רבות בשנים האחרונות, כך למשל הוכרו חולי סרטן העור שחלו עקב חשיפה ממושכת  לשמש במקום עבודתם (חקלאים למשל) כזכאים לפיצוי כנפגעי  עבודה.(תחת תורת המיקרוטראומה ).
לכל מי שלקו בנכות פיזית או נפשית מומלץ להיוועץ עם עורכי דין המתמחה בביטוח לאומי כדי לבדוק אם הם זכאים לפיצוי או גמלה מן הביטוח הלאומי.

 

 

קצבת נכות כללית

 אולי ההליך המסובך ביותר מול הביטוח הלאומי הוא זה המכוון לקבלת זכאות לקצבת נכות כללית תוך קביעת גובה הקצבה כתלות באופי ובאחוזי הנכות ובהשפעתה על כושר ההשתכרות.

רבים מגלים במהלך חייהם כי יכולותיהם נפגעות מסיבות שונות כגון מחלות גוף, תאונות או מחלות נפש.
מי שמאבד יותר מ 50% מיכולתו לעסוק בעבודתו כנראה זכאי לקצבת נכות כללית. כך למשל זכויות חולי סרטן מכתיבות כי חולה סרטן שעדיין לא הגיע לגיל פרישה יכול לתבוע את הביטוח הלאומי ולקבל קצבת נכות כללית.

רק עורכי דין ביטוח לאומי בקיאים מספיק כדי להבין לאשורם מה בדיוק כוללים זכויות חולי סרטן למשל או כל מי שלוקים בנכות מסיבות אחרות. רק בעלי מקצוע המתמחים בתחום ידעו לנהל באופן יעיל את ההליכים מול הביטוח הלאומי באופן שיניבו תוצאות מיטביות ללקוחותיהם.

 

הערך סיכוייך:

עיצוב סטודיו אנזלביץ בניית אתרים