בוחן נהיגה הוכר כנפגע בעבודה סרטן העור

 

 

המדובר בבוחן נהיגה אשר עבד במשך שנים רבות בעבודה בה נהג להעביר מבחני נהיגה כאשר במהלך העבודה הוא חשוף לקרינת השמש אשר מכה על שמשת המכונית.

לימים חלה במחלת סרטן העור, בעיקר גידולים מסוג סולר קרטוזיס בצורה קשה במקומות אשר היו חשופים לשמש.

התובע הגיש תביעה לביטוח לאומי להכרה כנפגע בעבודה אולם תביעתו נדחתה. התובע פנה באמצעות עו"ד צחי פרום לבית הדין לעבודה בת"א . לאחר שהצדדים הגיעו להסכמה באשר לעובדות המוסכמות של עבודתו, מינה בית הדין מומחה רפואי ראשון. מומחה זה בדק את המסמכים וקבע כי יש קשר בין עבודתו של התובע וחשיפתו לשמש במסגרתה לבין הופעת מחלת סרטן העור.

עם זאת מאחר והמומחה הרפואי אשר מינה בית הדין בדק את התובע פעם אחת עברו לפני 21 שנה, הגיש המוסד לביטוח לאומי בקשה לפסול את חוות דעתו של המומחה הרפואי. בית הדין קיבל את הבקשה אולם במקום לפסול את חוות הדעת, מינה מומחה נוסף כאשר חוות הדעת של המומחה הראשון נשארה בהתיק. המומחה הרפואי השני קבע כי אין קשר ישיר בין עבודתו של התובע וחשיפתו לשמש בעבודה ובין הופעת מחלת סרטן העור.

בפסק הדין שהתקבל קיבל בית הדין את טענות התובע וקבע כי על פי חוות דעתם של שני המומחים הרפואיים, גם הראשון וגם השני , עולה כי קיים קשר סיבתי בין עבודת התובע בשמש וחשיפתו לשמש במסגרתה ובין הופעת הגידולים מסוג סולר קרטוזיס ותביעתו של התובע הוכרה כפגיעה בעבודה.

 

עו"ד צחי פרום ייצג את התובע

ב.ל. 31251/10/11 בבית הדין לעבודה בת"א 

הערך סיכוייך:

עיצוב סטודיו אנזלביץ בניית אתרים