שיקום נפגעי עבודה

 

 

ביטוח לאומי קבע במסגרת "חוק ביטוח נפגעי עבודה" כי אנשים שזכאים לשיקום מקצועי צריכים לעמוד בתנאים שלהלן:

 

הוועדה הרפואית יכולה לקבוע לנפגע דרגת נכות יציבה בשיעור של לפחות 10%, אך ישנם שלושה סייגים:

 
1. הנפגע טרם קיבל דרגת נכות, אולם רופא המוסד סבור כי יהיו לו לפחות 10% נכות לצמיתות.


2. הנפגע קיבל מתחת ל-10% דרגת נכות, אולם רופא הביטוח לאומי סבור כי אם ימשיך בעבודתו הוא עלול לסכן את  ריאותו ואת בטיחותו.

 
3. לנפגע יש פחות מ-10% דרגת נכות מעבודה, אך הוא סובל ממחלת מקצוע.

 

הנפגע לא מסוגל להמשיך לעבוד בעבודתו או בכל עבודה מתאימה אחרת בגלל ליקוייו הרפואיים או שהוא נזקק להכשרה מקצועית מיוחדת על מנת שיוכל לשוב לעבודתו.

 

פקיד השיקום סבור כי האדם מתאים לשיקום מקצועי, יכול לשתף פעולה ויכול להשתלב בעבודות השונות כעובד רגיל.

 

שיקום מקצועי למבוטחים עם נכות:

 


השיקום המקצועי נועד לסייע לזכאים לשיקום להשתלב בעבודה בשוק הפתוח באמצעות הכשרה מקצועית והשמה בעבודה.

 


לשיקום מקצועי זכאי נכה, שוועדה רפואית קבעה לו נכות רפואית משוקללת לצמיתות בשיעור של 20% לפחות, והוא עדיין לא הגיע לגיל הפרישה, ובתנאי שהוא עומד גם בכל התנאים האלה:

 


1.עקב הליקוי הוא אינו מסוגל לחזור לעבודתו או לעבוד בעבודה מתאימה אחרת.

 


2. הוא זקוק להכשרה מקצועית, כדי לחזור לעבודתו, או לעבוד בעבודה שמתאימה לכישוריו לאחר שנפגע או חלה.

 


3.הוא מתאים לשיקום מקצועי, מסוגל לשתף פעולה בתהליך של שיקום מקצועי ולהשתלב כעובד רגיל בשוק העבודה הפתוח (להבדיל מעבודה מוגנת או נתמכת).

 


נכה שאינו מתאים לשיקום מקצועי, תיבדק האפשרות להעביר את הזכאות שלו לשיקום לבת/ בן זוגו, בתנאי שבת/ בן הזוג מתגורר באופן קבוע עם הנכה, ומשולמת בעדו תוספת בקצבת הנכות של הנכה, ועדיין לא הגיע לגיל הפרישה.

 

הערך סיכוייך:

עיצוב סטודיו אנזלביץ בניית אתרים