מה היא מחלת מקצוע

 

מחלה למקצוע היא מחלה לפי רשימת מחלות מוגדרות שנקבעה בתקנות המוסד לביטוח לאומי, שהמבוטח חלה בה עקב עבודתו.

מחלת מקצוע נגרמת כתוצאה מאופיו של מקצוע מסוים או בעקבות התנאים הסביבתיים הנלווים לו. מחלת מקצוע משויכת בהגדרתה לתאונות עבודה ומתייחסת הן לעובדים שכירים והן לעצמאיים. תקנות המוסד לביטוח לאומי מפרטות רשימת מחלות מקצוע מוכרות המזכות את הנפגע בקבלת פיצויים עקב אי כושר עבודה כתוצאה מהן. מאחר ומדובר ברשימת מחלות סגורה, מחלות שאינן מופיעות בה, אינן יכולות להיות מוכרות כמחלות מקצוע, גם אם יוכח שקיים קשר ישיר בינן ובין תנאי עבודתו של הנפגע, מה שיוצר לא פעם בעיתיות קשה לנפגעים רבים אשר מוצאים עצמם ללא כל פיצוי על נזקיהם.

 

תנאים להכרה במחלת מקצוע
התנאי הראשון והחשוב ביותר הינו כמובן שהמחלה ממנה סובל התובע הינה אחת מהמחלות המנויות בתקנות.
תנאי חשוב נוסף הינו שהעובד חלה במחלת המקצוע עקב עבודתו אצל המעביד. רכיב זה דורש כי יתקיים קשר סיבתי בין המחלה למקום העבודה. יכולים להיווצר מצבים שאומנם אדם חלה במחלת מקצוע, אך לא יוכח שדווקא תנאי עבודתו הם שגרמו למחלתו.


יודגש, כי לעיתים הנפגע פונה לביטוח הלאומי בתביעה להכרה במחלה ממנה הוא סובל כמחלת מקצוע ונדחה על ידי המוסד. במקרים אלו, שמורה לנפגע האפשרות להגיש ערעור על החלטת פקיד התביעות בביטוח הלאומי לבית הדין לעבודה לצורך הוכחת טענותיו. ככל שבית הדין לעבודה יכיר במחלה ממנה סובל הנפגע שנדרש לעמוד כאמור בכל התנאים לעיל, הוא יוזמן לוועדה רפואית שתבדוק את דרגת נכותו.

הערך סיכוייך:

עיצוב סטודיו אנזלביץ בניית אתרים