סרטן העור והחמרת מצב

 

 

סרטן העור היא מחלה פרוגרסיבית אשר מעולם לא מפסיקה וגם אם הנפגע אצלו התגלה גידול סרטני עבר כריתה והסרה של הגידול, אין משמעות הדבר כי בעתיד לא ימשיכו ויצוצו אצלו גידולים חדשים. גם אם הנפגע מפסיק להיחשף לשמש, בדרך כלל, עדיין ימשיכו לצאת בגופו גידולים סרטניים חדשים שכן הגידולים החדשים שצצים הם בגין אותה החשיפה של הנפגע לשמש לפני 20-30 שנים.

 


חולה סרטן העור שהוכר כנפגע בעבודה, משמעות הדבר כי ההכרה לעולם נשארת וכי גם אם צצים בגופו גידולים סרטניים נוספים וחדשים, הוא אינו צריך בכל פעם להגיש תביעה חדשה להכרה כנפגע בעבודה.

 


נפגע שתביעתו הוכרה ושנקבעה לו דרגת נכות ולאחר מכן, במהלך השנים התגלו אצלו גידולים חדשים בגינם עבר כריתות כירורגיות נוספות או שמצב העור שלו בגין הסולר קרטוזיס החמיר, רשאי בחלוף 6 חודשים ממועד הוועדה האחרונה להגיש תביעה להחמרת מצב לפי תקנה 36 ולבקש כי יוזמן לוועדה רפואית חוזרת לצורך קביעה של שיעור הנכות "החדש" בעקבות החמרת המצב מאז הוועדה הרפואית הקודמת.

 

הערך סיכוייך:

עיצוב סטודיו אנזלביץ בניית אתרים