סרטן העור ותהליך ההכרה בתביעה

 

 

לאחר שהמוסד לביטוח לאומי מקבל את התביעה, פקיד התביעות יעשה מספר פעולות לצורך החלטה האם להכיר בתביעה בגין סרטן העור כפגיעה בעבודה או האם לדחותה :

 


א. יאסוף תיקים רפואיים של הנפגע.

 


ב. יפנה לנפגע לקבלת פרטים או מסמכים נוספים.

 


ג. יכול ויזמן את הנפגע לחקירה באשר לעובדות עליהם הצהיר באשר לעבודתו בחשיפה לשמש וזאת אל מול הנתונים הקיימים בביטוח לאומי באשר להצהרה שהצהיר הנפגע על עבודותיו במהלך השנים.

 


ד. להיוועץ עם רופא המוסד או רופא חיצוני בשירות המוסד (בדרך כלל רופא בתחום העור) באשר לקשר הסיבתי בין אופן וכמות החשיפה של העובד לשמש כנטען ובין פרוץ סוג הגידול הסרטני ממנו הוא סובל.

 


ה. לאחר קבלת חוות הדעת יחליט פקיד המוסד לביטוח לאומי האם להכיר בתביעה כפגיעה בעבודה או האם לדחות את התביעה כאשר הוא ישלח מכתב תשובה לנפגע בו הוא מפרט את הגידולים שהוכרו כפגיעה בעבודה וכן תאריך ההכרה. במידה ויתקבל מכתב הדוחה את התביעה, יפרט פקיד המוסד את הסיבות בגינן נדחתה תביעתו של הנפגע וכן יציין כי הנפגע זכאי להגיש ערעור על החלטת הדחייה לבית הדין לעבודה בתוך 12 חודשים מיום קבלת מכתב הדחייה.

הערך סיכוייך:

עיצוב סטודיו אנזלביץ בניית אתרים