סרטן העור קצבאות והיוון

 

 

בהתאם לחוק, חולה סרטן העור שנקבעה לו דרגת נכות שבין 0%-9% אינו זכאי לתגמול כספי כלשהו מהמוסד לביטוח לאומי בגין הנכות שנקבע לו.

 


חולה שנקבעה לו דרגת נכות בשיעור של 9%-19% יהא זכאי למענק חד פעמי בגין נכותו. גובה המענק נקבע בהתאם לשכר הרבע שנתי של החולה לפני מועד ההכרה בפגיעה 3 X 75% X % הנכות X 43 מענקים.

 


חולה שנקבעה לו נכות צמיתה בשיעור של 20% ומעלה, יהא זכאי לקצבה חודשית בהתאם לדרגת הנכות והשכר הרבע שניתי שקדם למועד ההכרה. (לגבי חשיבות של מועד ההכרה ראה ערך סרטן העור ומועד ההכרה).

 


חולה שהגיע לגיל זקנה אינו זכאי לקבל שתי קצבאות. עליו לבחור איזו קצבה הוא רוצה להמשיך ולקבל. במידה ויבחר להמשיך ולקבל את קצבת הנכות, יאלץ לוותר על קצבת הזקנה. לחילופין, רשאי הנפגע לבקש לקבל את קצבת הזקנה ולהוון את קצבת הנכות במענק חד פעמי. במקרה כזה, יקבל הנפגע מענק חד פעמי השווה לקצבת הנכות X 36 מענקים ולאחר מכן לא יהא זכאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי תגמול נוסף ובמיוחד לא יוכל להגיש בעתיד בקשה להחמרת מצב במידה ומצבו הרפואי יוחמר.

 


יש לבחון כל מקרה לגופו בטרם מחליטים באיזו קצבה לבחור והאם להגיש בקשה להיוון קצבת הנכות. (גובה קצבת הנכות מעבודה, גיל הנפגע, מצבו הרפואי והבריאותי, סוג הסרטן וכדומה).

 

הערך סיכוייך:

עיצוב סטודיו אנזלביץ בניית אתרים