טפסים

טופס הודעה על פגיעה בעבודה ובקשה לדמי פגיעה ב.ל 211

קובץ להורדה

טופס בקשה לקביעת דרגת נכות ב.ל 200

קובץ להורדה

טופס בקשה למתן טיפול רפואי לנפגע בעבודה ב.ל 250

קובץ להורדה

צרוף נכויות ב.ל 210

קובץ להורדה

החמרת מצב תקנה 36 ב.ל 228

קובץ להורדה

הערך סיכוייך:

עיצוב סטודיו אנזלביץ בניית אתרים