קבלן הוכר כנפגע עבודה - סרטן העור

מדובר בקבלן  אשר עבד במהלך חייו במסגרת עבודתו בבניין ונחשף בצורה אינטנסיבית לשמש וכתוצאה מכך התפתחו אצלו גידולים סרטניים מסוג BCC , SOLAR KERATOSIS. לאחר שהוגשה באמצעותי תביעה, המוסד לביטוח לאומי הכיר בגידולים כמחלת מקצוע. לאחר מכן, ייצגתי אותו בוועדה הרפואית שבדקה אותו קבעה כי אחוזי נכות שלו הם   19%  לצמיתות ובעקבות כך הוא קיבל מענק כספי גבוה. 

 

הערך סיכוייך:

עיצוב סטודיו אנזלביץ בניית אתרים