הקשר בין חשיפה לשמש לסרטן העור - מחקרים רפואיים חדשים


מאת: עו"ד צחי פרום

במאמר זה ברצוני לעדכן את הקוראים באשר לשני מחקרים רפואיים חדשים אשר פורסמו לאחרונה המצביעים על הקשר שבין חשיפה לשמש ובין גידולי סרטן העור, במיוחד גידולים מסוג BCC ו SCC (סרטן תאי הבסיס וסרטן תאי הקשקש).

אנשים רבים, במיוחד חולי סרטן העור, סבורים כי קיים קשר ישיר והדוק בין חשיפה ממושכת לשמש ובין גידולי סרטן העור.

מחקרים קודמים שפורסמו בעבר לא מצאו קשר חד משמעי בין חשיפה ממושכת אינטנסיבית לקרני השמש ובין הופעת גידולים סרטניים מסוג BCC. למרות שכל המאמרים ציינו כי קיים קשר בין חשיפה לשמש ובין התפתחות גידולים סרטניים מסוג BCC ו- SCC.
בעניין גידולים מסוג
BCC, הדעה הרפואית הרווחת היתה כי מקורם בחשיפה לשמש לסירוגין להבדיל מחשיפה אינטנסיבית.

בשנת 2009 פורסם מאמר רפואי מהפכני בתחומו אשר נערך בגרמניה במשך 5 שנים (2001-2005) על למעלה משני מליון אנשים בשנה ובו נבדק הקשר בין עבודה בחוץ בחשיפה לקרני השמש ובין סרטן העור לסוגיו השונים.

המסגרת המחקר נמצא כי גידולים מ סוג BCC הינם הגידולים השכיחים ביותר הן אצל גברים והן אצל נשים.


עוד נמצא שהסיכון לפתח סרטן העור מסוג BCC ו SCC גדול משמעותית אצל גברים ונשים שעובדים בחוץ בחשיפה לשמש לעומת עובדי פנים.

לעומת זאת נמצא כי לגבי מלנומה אין קשר ישיר בין חשיפה ממושכת אינטנסיבית לשמש אצל עובדים בחוץ לעומת חשיפה לשמש לסירוגין.

בשנת 2010 פורסם מאמר רפואי גדול נ וסף אשר נערך באוסטרליה במשך 16 שנה ( 1992 -2007 ) ובו נבדק הקשר בין חשיפה ממושכת לשמש ובין סרטן העור מסוג BCC . יש לציין כי לחלק גדול של הנבדקים היה עור רגיש לשמש (עיניים כחולות, עור בהיר ושיער בהיר) .

במסגרת המחקר נמצאו מספר ממצאים מעניינים וחדשים :

ראשית כפי שכבר ידעו בעבר, קרינה אולטרה סגולית (UVR) היא הגורם הסביבתי המשמעותי ביותר המשפיע על התפתחות גידולים מסוג BCC.

שנית, נמצא כי אלה שסבלו מריבוי גידולים מסוג BCC היו חשופים לרמה גדולה יותר של קרינה אולטרה סגולית (UVR) מאלה שפיתחו גי דול BCC יחיד .

בנוסף נמצא כי אנשים שהיו להם גידולים טרום סרטניים מסוג מסולר קרטוזיס (SOLAR KERATOSIS) הם אלה שפיתחו הכי הרבה גידולי BCC וכי התפתחות גידולי BCC בגפיים ובאזורים המכוסים ע"י בגדים קשור קשר ישיר עם קיומם של גידולים מסוג סולר קרטוזיס.

עוד נמצא כי חשיפה ממושכת כרונית לשמש תגרום להתפתחות של יותר מגידול BCC בודד.

במסגרת המחקר נמצא כי גם איברים שהיו מוגנים מהשמש על ידי בגדים, פיתחו גידולים רבים מסוג BCC. עובדה זו למעשה חיזקה את הממצאים של הבודקים ואת והקשר ההדוק בין חשיפה ממושכת לשמש ובין התפתחות גידולים מסוג BCC .
כמו כן נמצא כי הסיכוי לפתח ריבוי גידולי
BCC גדול יותר אצל גברים מנשים.

ממצאי המחקרים ומסקנותיהם מלמדים לא רק על הקשר הישיר בין חשיפה ממושכת לשמש ובין התפתחות גידולים מסוג BCC, אלה על כך כי ניתן להקטין את התפתחות הגידולים הל לו אצל האוכלוסיה באמצעות הקטנת משך החשיפה הכוללת לקרני השמש.

 

הערך סיכוייך:

עיצוב סטודיו אנזלביץ בניית אתרים