נפגעי סרטן בעבודה והועדה הרפואית בביטוח הלאומי

מאת: עו"ד צחי פרום

 

אחד מיעדיו העיקריים של המוסד לביטוח לאומי הוא להעניק סיוע לאזרחי המדינה אשר נפגעו במהלך תעסוקתם, וביניהם גם לחולי סרטן העור על סוגיו השונים, כדוגמת מלנומה, סרטן BCC

ו- SCC. סיוע זה מוקנה באמצעות מענקים, מימון טיפולים, שיקום מקצועי והטבות נוספות, ובמיוחד על ידי מתן קצבת נכות. ההכרה בחולה כנפגע עבודה, וכן קביעת גובה והיקף הסיוע, כרוכה במספר שלבים והליכים אשר עליהם נמנית ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי לקביעת דרגת הנכות. חשוב לציין כי המוסד אכן תומך בנפגעי העבודה, אולם הדרך לקבלת הסיוע רצופה במכשולים ביורוקראטיים ואחרים, ושהתנהלות שגויה בכל אחד מהם עלולה להוביל לאי קבלת זכויות או מימושן באורח חלקי בלבד. לכן, לאורך כל שלבי התביעה מומלץ להסתייע בעורך דין בעל ניסיון רב בהתנהלות מול פקידי המוסד, ובעיקר בעמידה מול ועדה רפואית על היבטיה השונים.
 

לפני הכל - הכרה כנפגע עבודה
 

עוד לפני הזימון אל ועדה רפואית על החולה להגיש תביעה להכרה כנפגע עבודה, הכוללת מילוי טופס ייעודי והמצאת תיעוד רפואי רלבנטי, אישורים ממקום העבודה על אופי התעסוקה, וכן מומלץ לצרף מכתב אישי המפרט את כמות ואופן החשיפה לשמש ואמצעי ההגנה שננקטו. בין אם מדובר במלנומה, סרטן BCC או אחר, מומלץ כבר בשלב זה להתייעץ עם עורך דין המצוי בהיבטים רפואיים ומשפטיים רלבנטיים, על מנת שהתביעה תוכר. לאחר הגשת התביעה תיערך בדיקה מקיפה על ידי פקיד התביעות, העשויה לכלול בקשה להמצאת תיעוד נוסף, התייעצות עם רופא באשר לקשר הרפואי שבין התיאור שנמסר ובין מחלת העובד, ואיסוף תיקים רפואיים נוספים. לאור הממצאים יקבע פקיד התביעות האם התקבלה התביעה או נדחתה, ויעדכן את הפונה בדבר החלטתו. יש לציין כי במקרה של דחייה רשאי הפונה להגיש תביעה כנגד המוסד לביטוח לאומי לבית דין לעבודה.
 

ועדה רפואית של הביטוח הלאומי
 

חולה סרטן העור אשר הוכר כנפגע עבודה יזומן אל ועדה רפואית אשר מטרתה לקבוע את אחוזי הנכות מהם הוא סובל. הועדה מורכבת מרופא המתמחה בתחום הספציפי של המחלה וכן ממזכיר הועדה. במהלך ההתכנסות יציג הפונה את מצבו בעל פה ובעזרת מסמכים, ואילו הרופא יתשאל ויבצע מספר בדיקות. לאור חוות הדעת שייתן הרופא ובצירוף הנתונים שהתקבלו בשלבים הקודמים תיקבע דרגת הנכות, ובהתאם לה הקצבה על פי הפרמטרים הבאים:

• דרגת נכות שבין 0 ל- 9 אחוזים – החולה אינו זכאי למענק כספי מהמוסד לביטוח לאומי.
• דרגת נכות שבין 9 ל- 19 אחוזים – מזכה במענק כספי חד פעמי בהתאם לדרגה שנקבעה ולמשכורתו של הנפגע לפני גילוי המחלה.
• דרגת נכות שמעל ל- 20 אחוזים – מזכה בקצבה חודשית על פי הקריטריונים שלעיל.
חשוב לזכור כי להופעה בפני ועדה רפואית יהיו השלכות הרות גורל על מצבו הכלכלי של החולה, ושבהתאם לקביעותיה ייגזרו עוד סיועים והטבות. ואולם, מרבית החולים אינם יודעים כיצד להציג את מצבם באופן מיטבי לקביעת דרגת הנכות, ואינם אמונים על התנהלות הועדה במישור הרפואי. לכן, מומלץ להסתייע בעורך דין המתמחה בתחום לקבלת ייעוץ וייצוג.
 

להגיע מוכנים לוועדה
 

ההגעה להתכנסות של ועדה רפואית ושטיחת הטענות בפניה עשויה להיות מלחיצה, כך שחשוב להגיע מוכנים כדי להציג המצב באורח ברור ומדויק. אחת האפשרויות המועילות היא לקחת דף נייר ולכתוב עליו מראש את הבעיות והמצוקות ממנה סובל החולה, כך שבמהלך הועדה יוכל להקריאן באופן שוטף ורהוט, או פשוט להגיש את הדף כפי שהוא לעיון הרופא. מאידך, אדם הרוצה ומעוניין להציג את טיעוניו בעל פה יוכל בהחלט לעשות זאת, ואולם יש להקפיד על הצגה מתומצתת של עיקרי הדברים מבלי להיסחף לפירוט מיותר של נסיבות ותלונות. זמנה של הועדה קצוב וחבריה ממילא לא יכולים להתייחס לכל פרט בחיי החולה, בעוד תשומת ליבם ממוקדת במגבלות פיזיות הניתנות למדידה בלבד. לבסוף, יש לשמור על הופעה מכובדת מכל בחינה, כולל איפוק במהלך הצגת הטיעונים מבלי להיכנס לעימותים מיותרים עם המומחה. חשוב לזכור כי אם מסקנותיה של ועדה רפואית אינן מקובלות על הפונה, הוא עדיין רשאי לערער עליהן בערכאות אחרות. מאידך, עימות קולני עם הרופא בוודאי לא יסייע להכרה באחוזי נכות גבוהים יותר.
 

ייצוג מטעם עורך דין


חולי סרטן BCC, מלנומה, SCC או סולר קרטוזיס רשאים להיות מלווים בעורך דין בעת הופעתם בפני ועדה רפואית של הביטוח הלאומי. עורך הדין ינחה את החולה מבעוד מועד לגבי אופני ההתנהלות הנכונים מצידו במהלך הועדה הרפואית , ויציג עבורו את הטיעונים בצורה הטובה ביותר להשגת דרגת הנכות גבוה ככול שניתן ואשר מתאימה את מצבו הרפואי.. כמו כן יספק איש המקצוע ייעוץ לגבי המצאת אישורים נחוצים וחוות דעת רפואיות, העשויים להכריע את הכף לכאן או לכאן.
 

הערך סיכוייך:

עיצוב סטודיו אנזלביץ בניית אתרים