אודות קצבת הנכות בביטוח הלאומי

מאת : עו"ד צחי פרוםאחד מתפקידיו המרכזיים של המוסד לביטוח לאומי הוא לסייע לאנשים אשר יכולת ההשתכרות שלהם נפגעה בנסיבות שונות בעבודה או מחוצה לה, בין היתר על ידי הענקת קצבת נכות.
לקצבה זכאי כל אדם שהוכר כנכה ושיכולתו להשתכר צומצמה משמעותית עקב נכותו (כקבוע בחוק), ועל אחת כמה וכמה אם נכותו נגרמה בשל תאונה מקצועית בעת העבודה.
 

למותר לציין כי בנסיבות מצערות וקשות אלו אשר אנשים רבים נקלעים אליהן, גם אם הן קשורות למשל במחלות מקצוע המגבילות את יכולת ההשתכרות והתעסוקה, מוצאים עצמם מבוטחים רבים נזקקים לעזרה, לא רק במובן הכלכלי, אלא גם בעצם הפניה לביטוח לאומי להכרה בנכות האמורה, שלצערנו לרוב איננה מוכרת בנקל ולא פעם כרוכה בהליכים ארוכים ומורכבים.

 

 

קצבת הנכות והוועדה הרפואית

 

 
על פי תקנות ביטוח לאומי, נכות מוכרת על ידי ועדה בה חברים רופא המתמחה בתחום הפגיעה, וכן מזכיר של הוועדה. אדם המבקש הכרה כנכה נדרש לצרף לטופסי הפנייה מסמכים ואישורים שונים המעידים על פגיעתו, וכן על שינויים בכושר ההשתכרות. יש לציין כי בהתאם לחוקי ביטוח לאומי, נכות וחומרתה ייקבעו על ידי רופא הועדה בהתאם לרשימה של מבחנים רפואיים מוסכמים, תוך בחינת המסמכים שהוגשו ותשאול התובע. לאחר מכן תיקבע גם דרגת אובדן כושר ההשתכרות על ידי פקיד תביעות במוסד, לאחר התייעצות עם גורמים שונים.
 

מעבר להגדרות הכלליות הנוגעות להכרה בנכות, ביטוח לאומי מגדיר באופן מפורט מה הן מחלות מקצוע, (מחלות אשר לקה בהן המבוטח בקשר ישיר למשלח ידו, למשל בשל חשיפה לשמש, לחומרים מסוכנים וכדומה), מה הן תאונות עבודה בשונה מתאונות בדרך לעבודה, ומה הן זכויותיו של מבוטח אשר נפגע באופן כזה או אחר בעבודתו.

כעורך דין המתמחה בייצוג מבוטחים לקבלת הכרת ביטוח לאומי בנכות, אני יודע לומר בצער כי רבים המקרים בהם לא די בסבל שחש המבוטח כדי להקנות לו את ההכרה המבוקשת, ודווקא כאשר אנו עוסקים במחלות מקצוע ותאונות עבודה נדרשות בקיאות באופן ניסוח הפרטים, הוכחת הקשר הישיר בינן לבין העיסוק או התפקיד אותו ביצע המבוטח והצגת המקרה בהתאם לסעיפי ההכרה הקבועים בחוק, ולכן לא פעם דווקא בנקודה זו כושלת המערכת ביכולתה להעניק למבוטחיה טיפול הולם בזמן. הסתייעות בעורך דין המתמחה בייצוג נפגעי מחלות מקצוע ותאונות עבודה יכולה להיות זו אשר תטה את הכף לטובתכם ולטובת קיצור התהליך ומיצויו.

 

 

נכות לאחר פגיעה בעבודה- בראשי פרקים

 


מדי שנה מתייצבים בפני הוועדות הרפואיות אזרחים רבים בנסיבות שונות, וחשוב לדעת כי על פי תקנות ביטוח לאומי נכות עשויה להיגרם גם כתוצאה מפגיעות הקשורות לתעסוקה, ובעטיה מוכרות זכויות ספציפיות למבוטחים במקרים מעין אלו:

מחלות מקצוע על מנת לקבל הכרה במחלת מקצוע על הנפגע להוכיח כי חלה עקב תעסוקתו, למשל בשל חשיפה לחומרים מסוכנים, רעש או אחרים. אך לא די בהוכחת החשיפה והנזק, בכל מקרה כזה על המחלה להימנות עם רשימת המחלות המוכרות ע"י המוסד לביטוח לאומי.
תאונות עבודה פגיעות שהתרחשו בהקשר למקום העבודה בנסיבות ברורות ומובחנות, כדוגמת נפילה מפיגום, תאונת דרכים או פציעה בעת טיפול במכונה וכדומה. במקרים רבים מבקשים הן הביטוח הלאומי והן המעסיק להעביר את האחריות לנפגע עצמו ולהתנער מן ההכרה בכשל טכני, מכני או אחר, וייצוג ע"י עו"ד הבקיא בתיקים כאלו יכולה לבלום מראש התדרדרות של המצב לעמדת נחיתות של הנפגע.
מיקרוטראומה מצב אשר בו נגרם לעובד נזק גופני באופן הדרגתי ולאורך זמן, ולא בנסיבות פתאומיות וברורות כמו בתאונה. דוגמא לכך מהווה סביבת עבודה המלווה בלחצים ובעומס, אשר הובילה בהדרגה לשבץ או להתקף לב. במקרים אלו הוכחת הקשר בין סביבת העבודה לבין האירוע הרפואי מורכבת יותר, ועזרתו של עו"ד תאונות עבודה יכולה להכריע מקרים מסוג זה.

הערך סיכוייך:

עיצוב סטודיו אנזלביץ בניית אתרים