הקשר שבין אחוזי נכות והטבות בביטוח הלאומי

 

 

מאת: עו"ד צחי פרום

 

במדינת ישראל, אדם שהוכר כנפגע עבודה וסובל מנכות בגינה, עשוי ליהנות משורה ארוכה של זכויות בביטוח הלאומי. ואולם, חשוב לדעת כי הדרך לקבלת הזכויות איננה קצרה או פשוטה, ושקיים קשר הדוק בין גובה אחוזי הנכות שייקבעו ובין ההטבות. כלומר, בכל הקשור לקביעת אחוזי נכות, ביטוח לאומי אינו מקל על הפונים ומומלץ לקבל סיוע מקצועי. את הסיוע ניתן לקבל מעורך דין המתמחה בתקנות, בהליכים ובייצוג לקוחות בערכאות השונות של המוסד.

            

האם אתם עומדים בתנאים הבסיסיים?

עבור מי שמעוניין לקבל אחוזי נכות, ביטוח לאומי מעמיד מספר תנאים בסיסיים, והראשונים שבהם הינם היותו מבוטח ונסיבות פגיעתו. אדם המבוטח בביטוח נפגעי עבודה הינו מי ששילם כחוק את התשלומים החודשיים כעצמאי, או שאלו שולמו עבורו על ידי מעסיקו, וכן מספר מקרים מיוחדים כדוגמת אנשים הנמצאים בהכשרה או בשיקום מקצועי במקומות המאושרים על ידי המוסד. בנוסף, אחוזי נכות ביטוח לאומי שקשורים בפגיעה בעבודה או במחלת מקצוע, עשויים להינתן רק למי שנפגע בתאונת עבודה או ממחלת מקצוע, בנסיבות הקשורות למקום התעסוקה. לדוגמא, אדם שנפגע מסולם שנפל עליו בעת ובמקום עבודתו, נפגע בתאונת דרכים בדרכו למקום התעסוקה, או מי שלקה בסרטן העור עקב תנאי העבודה וחשיפתו לשמש במסגרת העבודה .

 

ועדה רפואית של המוסד

אחוזי נכות ביטוח לאומי בגין פגיעה בעבודה נקבעים על ידי ועדה רפואית. אל הוועדה מוזמן מי שהוכר זה מכבר כנפגע עבודה, קיבל דמי פגיעה, והגיש תביעת גמלת נכות מעבודה. בוועדה זו חברים שני רופאים או רופא אחד המתמחים בתחום הפגיעה הספציפית, וכן מזכיר ועדה העובד במוסד לביטוח לאומי. הוועדה בוחנת מסמכים רפואיים שהוגשו בעבר למוסד ושמוגשים במועד הוועדה על ידי המבוטח, שומעת את טענותיו כפי שמוצגות על ידיו או על ידי נציגו, ומבצעת בדיקה גופנית.. לאחר מכן ייקבעו אחוזי הנכות, אלא אם נדרשים מסמכים  אחרים ובדיקות רפואיות נוספות.

יש לציין כי אחוזי נכות ביטוח לאומי הנקבעים על ידי הוועדה עשויים להיות זמניים או צמיתים. כלומר, אם הוועדה מתרשמת שהמצב הרפואי איננו קבוע תיקבע נכות זמנית של עד שנה אחת, והקצבה תשולם לפי האחוזים שנקבעו עד ההזמנה לוועדה נוספת.

 

כיצד נקבעים אחוזי הנכות

לאחר שהתרשמה מכל הנתונים שהוצגו בפניה, תקבע הוועדה הרפואית את אחוזי הנכות בהתאם לרשימת ליקויים מפורטת וברורה של הביטוח הלאומי.  תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז 1956.  יש לציין כי לעיתים קרובות סובל האדם ממספר נכויות, ובמצב זה אחוזי הנכות מחושבים על פי שקלול נמוך יותר מאשר חיבור רגיל. יחד עם זאת, אם התרשמה הוועדה כי הנכות הצמיתה ממנה סובל המבוטח מקשה עליו לחזור לתעסוקתו הקודמת, והובילה לירידה בהכנסתו, ביכולתה להגדיל באופן משמעותי את האחוזים. מצד שני, חשוב לדעת כי אחוזי נכות ביטוח לאומי בגין פגיעה בעבודה מתייחסים רק לפגיעות הקשורות לתאונה שהוכרה כפגיעה בעבודה.. כלומר, אם היו ליקויים בריאותיים מהם סבל המבוטח לפני הפגיעה, תפחית אותם הוועדה מהאחוזים שייקבעו לו. על כל פנים, הן המוסד לביטוח לאומי והן המבוטח יכולים לערער על ההחלטה שהתקבלה, וזאת בפני וועדת לעררים בה חברים 3 רופאים שבסמכותם לשנות, לאשר או לבטל את הקביעות הועדה מדרג ראשון.

 

אחוזי הנכות, קצבה ומענק

כאמור, קיים קשר ישיר בין אחוזי נכות ביטוח לאומי ובין מענקים, קצבאות והטבות נוספות להן זכאי המבוטח. לדוגמא, אדם שהוכר כנכה עבודה עם נכות צמיתה הפחותה מ- 9% לא יקבל גמלה, אך אם נקבעו לו 9% עד 20% נכות צמיתה יהיה זכאי למענק חד פעמי. מאידך, אם נקבעו לו מעל 20% יהיה זכאי לקלת קצבה חודשית. מענק חד פעמי מחושב לפי 75% מהמשכורת הממוצעת ב- 3 החודשים האחרונים, כפול אחוזי הנכות, כפול 43. כך למשל, מי שמשכורתו הממוצעת היא 20,000 שקלים ונקבעו לו 10% אחוזי נכות צמיתה, יהיה זכאי למענק של 64,500 שקלים. מאידך, קצבת הנכות מחושבת לפי 75% מהמשכורת הממוצעת ב- 3 החודשים האחרונים, כפול אחוזי הנכות שנקבעו על ידי הוועדה הרפואית. כך למשל, מבוטח שהרוויח 20,000 שקלים בממוצע ונקבעו לו 30% נכות, יהיה זכאי לקצבה של 5000 שקלים בחודש.

 

הטבות נוספות                                                                                                                   

חשוב לדעת כי מלבד הקצבה והמענק, זכאי מי שהוכר כנכה מעבודה לעוד שורה ארוכה של הטבות, כגון תווי חנייה, הקלות במס הכנסה, הפחתה במס רכישה, סיוע ברכישת דירה, פטור מאגרות שונות, והנחות במיסים מוניציפאליים. כמו כן, מי שנקבעו לו אחוזי נכות ביטוח לאומי שמעל ל- 75% זכאי לעוד מספר הטבות כספיות, וביניהן קצבה חודשית לכיסוי הוצאות מיוחדות, ומענק חד פעמי עבור סידורים מיוחדים.

 

הערך סיכוייך:

עיצוב סטודיו אנזלביץ בניית אתרים