זכויות בביטוח הלאומי בעקבות תאונות עבודה

 מאת : עו"ד צחי פרום

 

אזרחי ישראל המועסקים משלמים בכל חודש סכום כספי מסוים לביטוח הלאומי, שייעודו להבטיח להם כי בעת הצורך יזכו לסיוע סוציאלי ויוכלו לקיים רמת חיים נאותה, גם אם ייבצר מהם להמשיך בעיסוקם טרם התאונה.

 

תאונות עבודה נמנות על הסיבות המרכזיות לפנייה למוסד, ומבוטחים המוכרים כנפגעים עשויים להיות זכאים למענקים, החזרים כספיים, קצבאות והטבות שונות. יחד עם זאת, המוסד לביטוח לאומי אינו קופת צדקה, ומדובר בגוף מורכב ומסועף המפעיל הליכים ביורוקרטיים שונים שאינם מקלים על קבלת הזכויות ומציב רבים מן הנזקקים לשירותיו בפני הליך מייגע בטרם יוכלו לקבל את זכויותיהם הקבועות בחוק.
 

למעשה, אנשים רבים שפונים אל המוסד לאחר תאונות עבודה אינם מקבלים מענה הולם, ותביעותיהם נדחות במלואן או בחלקן, במקרים רבים ומצערים התובע מתייאש תוך התהליך ומוותר על הסיכוי לזכות במגיע לו. לכן חשוב ומומלץ מאוד להסתייע בעורך דין המתמחה בתחום תאונות עבודה, שיש בידו ליסייע לנפגע לממש את מלוא זכויותיו המגיעות לו כחוק.

 

זכויות בביטוח הלאומי לאחר תאונת עבודה

 

לאחר תאונות עבודה יש לפנות אל המוסד לביטוח לאומי, ולהגיש את הטפסים, המסמכים והאישורים הרלבנטיים. אדם אשר תביעתו הוכרה יהיה זכאי לסיוע במספר תחומים:


דמי פגיעה - זהו פיצוי בגין אובדן יכולת לעבוד ולהשתכר בעקבות תאונות עבודה, המוענק לאורך תקופה של 3 חודשים מעת קבלת התביעה. הפיצויים מחושבים בהתאם להכנסתו של המבוטח, ומהווים 75 אחוזים מסך משכורתו החייבת בדמי הביטוח הלאומי.


קצבת נכות ומענק חד פעמי - מוענקים לאדם הסובל מנזקים צמיתים בגין תאונת עבודה, ולאחר שהופיע בפני ועדה רפואית הקובעת לו דרגת נכות. הן הקצבה והן המענק נגזרים מהחלטותיה של הועדה, המורכבת מאנשי מקצוע בתחום הרפואה שמתמחים בנושא הפגיעה הספציפי. יש לציין כי אדם שהוכר כנכה יהיה זכאי להטבות רבות נוספות ברשויות המדינה.


טיפול רפואי -מי שהוכר כנפגע בגין תאונת עבודה יהיה זכאי לטפולים רפואיים בחינם עד להחלמתו המלאה, וזאת דרך קופת החולים בה הוא חבר. על הטיפולים שעליהם ניתן לקבל החזר מלא נמנים ניתוחים, אבחונים, בדיקות, תרופות, סיוע סיעודי ואבזרים רפואיים, אך רק אלו הקשורים במישרין לפגיעות בגין תאונות עבודה שהוכרו על ידי הביטוח הלאומי.

 

חשוב לדעת כי על מנת לקבל את דמי הפגיעה, הקצבאות, המענקים, ההחזרים וההטבות, חובה לעבור מספר הליכים ביורוקראטיים העלולים להתיש ולבלבל כל אזרח מן השורה. לעיתים קרובות אין המבוטחים זוכים לסיוע המלא המגיע להם, פשוט מפני שלא נעזרו באיש מקצוע האמון על ההליכים והתקנות. מאידך, מי שנעזר בעורך דין המסוגל להתמודד מול המנגנון ודרישותיו, יזכה על פי רוב במלוא זכויותיו.

.

הערך סיכוייך:

עיצוב סטודיו אנזלביץ בניית אתרים