מחלות מקצוע

 מאת : עו"ד צחי פרום

 

בישראל מכיר החוק שני סוגים עיקריים של פגיעה כתוצאה מעבודה - תאונות עבודה ומחלות מקצוע. שני סוגי הפגיעה מקנים זכויות שונות, מול הביטוח הלאומי, חברות ביטוח, המעסיק ועוד.
כדי שאדם יוכר כלוקה במחלת מקצוע הוא יידרש להוכיח שהמחלה נגרמה בשל תנאי עבודתו, למשל הרעלות עקב חשיפה למיני רעלנים או סוגי סרטן עקב חשיפה לחומרים מסרטנים ..
חוק הביטוח הלאומי מגדיר קריטריונים לפיהם נקבע מי מוכר כחולה במחלת מקצוע, כאשר בין היתר מפורטת בחוק הביטוח הלאומי רשימה סגורה של מחלות היכולות להיחשב מחלות מקצוע.
למי שסבור שחלה כתוצאה מתנאים שנחשף אליהם במסגרת עבודתו מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בתאונות עבודה ובמחלות מקצוע כדי לברר אם יש מקום לפתוח בהליכים לקבלת זכויות שונות מן הביטוח הלאומי.
 

מחלות מקצוע לפי חוק הביטוח הלאומי

כאמור לא כל מחלה תוכל להיחשב מחלת מקצוע, ואף אם ברור למתבונן בעין אנושית כי היא נגרמה בשלעסוק מסויים, באופן עקרוני רק מחלות הנמנות על הרשימה המפורטת בחוק הביטוח הלאומי יוכלו, בנסיבות המתאימות, להיחשב מחלות מקצוע.
במקרים חריגים מאוד ניתן, בהליך משפטי תוך הצגת חוות דעת מקצועיות תומכות, לקבל הכרה כמחלת מקצוע גם לכזו שאינה כלולה ברשימה שבחוק, ולכן מאוד מומלץ להיעזר בעורך דין מומחה שידע כיצד לנסח את הדברים שאופן שיתאים לנדרש ע”פ אותה רשימה.

כמובן שלא די בכך שמדובר במחלה הכלולה ברשימה, יש להוכיח קשר סיבתי בין תנאי העבודה למחלה.
אם לא ניתן להוכיח שהמחלה נגרמה עקב תנאים אליהם נחשף העובד במסגרת עבודתו לא תוכר מחלתו כמחלת מקצוע, על כל המשתמע מכך (מבחינת הזכויות שמקבל מי שלוקה במחלת מקצוע).
 

זכויות בגין מחלות מקצוע

מי שמוכר כלוקה במחלת מקצוע עשוי לקבל זכויות וכספים שונים מן הביטוח הלאומי. עורך דין המתמחה בתאונות עבודה ומחלות מקצוע ידע לתבוע את מירב הזכויות ולהשיג סכומים מקסימאליים בדמות גמלה חודשית ו/או מענק חד פעמי.

דמי פגיעה הם פיצוי חד פעמי המשולם למי שלקו במחלות מקצוע בגין אובדן ימי עבודה. ניתן לקבל דמי פגיעה על תקופה מרבית של 91 ימים בהם לא יכול מי שחלה במחלת מקצוע לעבוד.
מי שכתוצאה ממחלת המקצוע נותר עם בעיה רפואית, יכול לפנות לועדה רפואית שתקבע את שיעור הנכות ובהתאם לכך יקבל מענק חד פעמי ו/או קצבה חודשית , הכל בהתאם לדרגת הנכות שתיקבע לאותו חולה במחלת המקצוע.

בכל מקרה של חשד בחולי שנגרם כתוצאה מעיסוק בעבודה מסוימת יש לפנות ללא דיחוי לעורך דין המתמחה בתאונות עבודה ומחלות מקצוע כדי שיוכל לייעץ ובמידת הצורך להתחיל לפעול כדי להשיג עבורכם את מלוא הזכויות והסעדים המגיעים לכם.
 

הערך סיכוייך:

עיצוב סטודיו אנזלביץ בניית אתרים