היוון קצבאות

 

 

אנשים אשר מוכרים כנפגעי עבודה על ידי המוסד לביטוח לאומי, וקיבלו אחוזי נכות יציבים בשיעור של 20% לפחות, יכולים לבחור בדרך נוספת, לשם קבלת הפיצויים, במקום קצבת הנכות החודשית. הם יכולים לבחור בקבלת מענק חד פעמי, במקום לקבל את הקצבה, הווה אומר, לבצע היוון קצבת נכות.

 


פקיד השיקום, המטפל בתביעה, יבדוק את הבקשה לקבלת היוון קצבת נכות, ויבדוק האם יש לתובע הכנסה חודשית קבועה, אשר מספיקה עבורו למחייה ראויה ולפרנסה. לאחר ההיוועצות הוא יגיש לוועדת השיקום בביטוח לאומי את הממצאים אליהם הגיע, והם שיחליטו על אישור הבקשה או על דחייתה.
חישוב היוון קצבת הנכות מעבודה לתובעים שעברו את גיל הפרישה: סכום הקצבה X 36 חודשים.

 


היתרון- האדם המגיש את הבקשה להיוון קצבת הנכות יכול להיות בטוח באופן מוחלט שהוא יקבל את הכסף המגיע לו בתקופה הקרובה, ובדרך זו הוא מוגן במידה ויחליטו על הפחתת קצבת הנכות עבורו, בעקבות הורדת אחוזי הנכות הרפואית שלו בוועדה הרפואית של ביטוח לאומי.
חסרונות: היוון הקצבה אינו מאפשר פתיחת התיק מחדש. משהתבצע ההיוון, אי אפשר לשנות את ההחלטה ולחזור לקבל קצבה.

הערך סיכוייך:

עיצוב סטודיו אנזלביץ בניית אתרים