ערעור על החלטת הועדה הרפואית לבית הדין לעבודה

 

 

החלטת הועדה לערערים הינה סופית ועילה ניתן להגיש ערעור לבית הדין לעבודה בשאלות חוק בלבד ולא בשאלות רפואיות. דהיינו לא ניתן להגיש ערעור לבית הדין לעבודה כאשר הנפגע סבור שהועדה קבעה לו נכות רפואית נמוכה אשר אינו תואם את מצבו הרפואי. לעומת זאת, אם הועדה הרפואית לא התייחסה למסמך כלשהו ו/או לחוות דעת אותה הציג הנפגע בפני הועדה, יש מקום להגיש ערעור לבית הדין לעבודה.

 

 

בית הדין בוחן את הסוגיות האלה:
האם הוועדה טעתה בשאלה שבחוק.
האם הוועדה חרגה מסמכותה.
האם הועדה הסתמכה על שיקולים זרים.
האם הוועדה התעלמה מהוראה המחייבת אותה.

 

 

בית הדין אינו בוחן את השיקולים הרפואיים של הוועדה והוא נעדר סמכות לדון ולהכריע בהיבט הרפואי של קביעת הנכות.
גם אם בית הדין סבור שהוועדה הרפואית שגתה והתעלמה מתיעוד רפואי כלשהו או לא ביצעה את עבודתה נאמנה מבחינה חוקית, עדיין אין בית הדין ראשי להתערב בהחלטה הרפואית של הועדה. בד"כ בית הדין מחזיר את העניין בחזרה לוועדה הרפואית על מנת שזו תתייחס ותדון בשאלה עליה הוגש הערעור. רק במקרים נדירים ומיוחדים, יתן בית הדין החלטה על וועדה רפואית חוזרת בהרכב שונה וחדש.

הערך סיכוייך:

עיצוב סטודיו אנזלביץ בניית אתרים