דוגמאות ומקרים של מחלות מקצוע

את מחלות המקצוע ניתן לחלק לנושאים:
מחלות הנגרמות ע"י גורמים כימים.
מחלות הנגרמות כתוצאה מהרעלות.
מחלות הנגרמות ע"י גורמים פיזיקליים ומכניים.
מחלות הנגרמות ע"י גורמים ביולוגים.
מחלות הנגרמות כתוצאה מחשיפה לאבק.

 


ישנה רשימה ארוכה של מחלות הנגרמות כתוצאה מסביבת עבודה ותהליכי עבודה אשר מוכרות ע"י המוסד לביטוח לאומי כמחלות מקצוע

 

צרידות כתוצאה מעבודה
מורים, מרצים, זמרים, טלפנים סובלים מצרידות בקולם.
צרידות מוגדרת כהפרעה בקול ובאיכות הדיבור, דבר הפוגע בהבנת הדברים הנאמרים.
פעמים רבות שימוש מוגבר אינטנסיבי תוך כדי הרמת הקול יגרום לצרידות.
המוסד לביטוח לאומי מכיר בצרידות כמחלת מקצוע ולנפגע נקבעת נכות רפואית בהתאם לסעיף 71 לתקנות קביעת דרגת נכות.

 

אסטמה
מחלה אשר מתפתחת אצל עובדים בעקבות שאיפת חומרים שונים אשר בסופו של דבר מביאים לאסטמה. ישנם מקצועות רבים בהם שואפים העובדים חומרים אשר יכולים לגרום לאסטמה תעסוקתית. כגון: ליטוש יהלומים, עבודה עם גירים, עובדים שעובדים עם אבקות, עובדים בתנאי פיח ועשן, עבודה עם צבע, עבודה במחסנים מאובקים, עבודה עם חומרים כימים , נגרים וכו'.
כדי להוכיח כי אסטמה נגרמה כתוצאה מעבודה על העובד להוכיח כי הוא חשוף במסגרת עבודתו לגורם מזיק שהביא במהלך הזמן להתפתחות של אסתמה.
עובד שחלה באסתמה וסבור כי מקום עבודתו הוא המקור למחלה מומלץ שיפנה לרופא תעסוקתי על מנת שזה יעזור במציאת הקשר בין האסתמה לבין תנאי העבודה.

הערך סיכוייך:

עיצוב סטודיו אנזלביץ בניית אתרים