הליך הגשת התביעה לפגיעה בעבודה

 

 

בטרם מגישים תביעה לביטוח הלאומי בגין פגיעה בעבודה, חשוב לבצע ולעשות מספר פעולות על מנת "לעזור" לביטוח הלאומי להכיר באירוע בגינו מוגשת התביעה, כפגיעה בעבודה.

 


1. ראשית חשוב לפנות באופן מידי לאחר המקרה או בסמוך לכך לטיפול רפואי. חשוב כי במסמך הרפואי הראשון יהא רישום מדויק של מקרה התאונה ונסיבותיו וחשוב לוודא כי פרטים אלו נרשמים במדויק כפי שהנפגע מתאר אותם במסמך הרפואי. לרישום בתיעוד הרפואי הראשון בסמוך לאחר התאונה חשיבות גדולה מאוד לעצם ההכרה בתאונה ופעמים רבות ישנן סטירות בין הרשום במסמך הרפואי הראשון לבין גרסת הנפגע בטופס התביעה לביטוח לאומי או בחקירתו בביטוח הלאומי.

 

 
2. חשוב מאוד לקחת פרטיהם של עדים לתאונה.

 


3. לאחר התאונה / פגיעה יש לידע את המעביד על המקרה ולמלא טופס ב.ל. 250.

 


4. יש לאסוף את כל התיעוד הרפואי הרלוונטי לתאונה/פגיעה ולצרפו לתביעה כאשר מגישים אותה לביטוח הלאומי (לצרף לטופס ב.ל. 211).

 


5. לבקש מהרופא המטפל או הרופא המומחה אליו פנה הנפגע לצורך קבלת הטיפול הרפואי, תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה בה מצוינת האבחנה הרפואית של הפגיעה/ בעיה רפואית ממנה סובל הנפגע ותקופת אי הכושר בגין אותה הפגיעה.

 


6. לאחר שיש בידי הנפגע את כל הפרטים המוזכרים לעיל יש למלא טופס התביעה לביטוח הלאומי (ב.ל. 211 – טופס הודעה על פגיעה בעבודה ובקשה לדמי פגיעה) ולהגישו לביטוח הלאומי ביחד עם כל התיעוד הרלוונטי.

 


7. מומלץ מאוד לצרף לטופס התביעה, דף אישי נפרד בו מפרט הנפגע בצורה ברורה ומפורטת את הנסיבות אשר הביאו לפגיעתו בתאונה.

 


8. במקרים של פגיעות "מסובכות" כגון: סרטן העור כתוצאה מעבודה בשמש או הרמה של משאות כבדים בעבודה, מומלץ במידת האפשר להצטייד באישור מהמעביד המאשר את גרסת הנפגע למנגנון הפגיעה ו/או החשיפה לשמש ו/או ההרמה החוזרת ונשנית של משאות כבדים בעבודה.
 

 

הערך סיכוייך:

עיצוב סטודיו אנזלביץ בניית אתרים