סרטן העור ואופן הגשת התביעה

 

 

עובד אשר עבד בשמש ואשר סובל ממחלת סרטן העור ורוצה להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי להכרה כנפגע עבודה, צריך להוכיח כי הוא עובד או עבד במשך תקופה ארוכה (בד"כ מספר שנים) מידי יום בחשיפה ממושכת לקרני השמש.

 


סרטן העור הינה מחלה "דוגרת" כאשר בדרך כלל עובר זמן רב בין מועד החשיפה לקרני השמש ובין הופעת גידולי העור ומחלת סרטן העור כאשר לפעמים הדבר לוקח שנים מאז התחלת החשיפה ועד להופעת הגידול הראשון כאשר לאחר מכן במהלך השנים ממשיכים וצצים גידולים חדשים.

 


על הנפגע למלא טופס ב.ל. 211 אליו מומלץ מאוד לצרף :

תיעוד הרפואי בדבר גידולי העור מהן הנפגע סובל (בעיקר חשוב תוצאות הבדיקות הפתולוגיות) אשר מלמדות על סוג הסרטן ממנו סובל הנפגע.
אישור ממקומות העבודה (במידה וניתן) על סוג העבודה ועל ביצוע העבודה בחשיפה לשמש ובמשך כמה שנים.
מומלץ לגשת לרופא העור ולבקש ממנו תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה בה מצויינת האבחנה הרפואית של הגידולים מהם סובל הנפגע .


מומלץ מאוד לצרף לטופס התביעה :

דף חתום על ידי הנפגע שם מציין בפני המוסד לביטוח לאומי את סוג העבודה אותה ביצע בשטח בחשיפה לשמש,
אופי העבודה בשמש.
כמה שנים עבד בשמש.
כמה שעות ביום הוא נחשף לשמש.
איזה ביגוד לבש במהלך העבודה.
סוג המיגון לחבש ומתי פרץ לראשונה הסרטן אצלו.
במידה וישנם אנשים נוספים / חברים לעבודה שיכולים להעיד לטובת הנפגע כי אכן עבד בשמש ועל התקופה בה עבד בשמש, רצוי ומומלץ לצרף תצהיר חתום על ידם ביחד עם טופס התביעה.
במקרים רבים, מומלץ להסתייע ביחד עם הגשת התביעה בחוות דעת רפואית של רופא עור באשר לקשר הסיבתי בין חשיפתו של הנפגע הספציפי לשמש ובין הופעת הגידול הסרטני כאשר רצוי שחוות הדעת תסתמך ותציין את המחקרים הרפואיים עליה היא מסתמכת בקביעת הקשר הסיבתי.
 
 

הערך סיכוייך:

עיצוב סטודיו אנזלביץ בניית אתרים