סרטן העור ומועד ההכרה בתביעה

 

 

במכתב ההכרה שישלח על ידי הביטוח הלאומי יקבע המועד בו הוכרה הפגיעה. למועד ההכרה חשיבות גדולה מאוד שכן מועד ההכרה הוא זה שיקבע את השכר לפיו תחושב הקצבה או המענק לו יהא זכאי הנפגע. בהתאם לחוק, חישוב הקצבה או המענק יעשה לפי השכר של הנפגע ברבע השנה שקדמה למועד ההכרה בפגיעה. לכן, ככול שכרו של הנפגע ברבע השנה שקדם לפגיעה היה גבוה יותר, כך התגמול שיקבל בגין הנכות שתיקבע לו יהא גבוה יותר.

 


מועד ההכרה שיקבע על ידי הביטוח הלאומי יהא בדרך כלל המועד שבו פרצה מחלת סרטן העור לראשונה כפי שעולה לראשונה מהתיעוד הרפואי שקיים בתיקו הרפואי של הנפגע העומד בפני הועדה הרפואית או פקיד התביעות . מועד ההכרה יהא לעולם המועד הראשון שבו פרצה המחלה (הגידול הסרטני) גם אם מאוחר יותר ובמשך השנים פרצו גידולים סרטניים נוספים וחדשים. לכן, ישנה חשיבות גדולה בהגשת התביעה להכרה מהר ככול שניתן לאחר גילוי הגידול הסרטני. במידה ובהמשך מתפתחים גידולים סרטניים נוספים/חדשים, תמיד ניתן להגיש בקשה להחמרת מצב בהתאם לתקנה 36. (ראה פירוט על החמרת מצב).

הערך סיכוייך:

עיצוב סטודיו אנזלביץ בניית אתרים